20 december: eerste Community of Practice ‘Slimme Oplossingen’

macbook air displaying woman in white shirt

Op 20 december om 19:30 uur vindt de eerste bijeenkomst van de Community of Practice ‘Slimme Oplossingen’ plaats. We komen digitaal bij elkaar.

Het doel van de CoP is om coöperaties die projecten uitvoeren, in voorbereiding hebben of dit overwegen bijeen te brengen. In het kader van die CoP kunnen ervaringen gedeeld worden. Mogelijk kan dit leiden tot een gezamenlijke subsidieaanvraag.  

Afstemmen gebruik en productie

Het gaat zowel om kleinschalige slimme oplossingen als om grotere projecten waarbij productie van duurzame energie en gebruik op elkaar afgestemd worden onder andere door het gebruik van opslag. Het gaat voorts om dynamische contracten en regelingen met Liander.

Als jij bezig bent voor jouw coöperatie dan wel dit overweegt te doen wordt je van harte uitgenodigd.

Geef je interesse graag door via johan.wempe@energiesamennoordholland.nl.