25 Oktober: lunchsessie Regionale Energiestrategie voor ontwikkelaars duurzame energie

Noord-Hollandse Energieregio nodigt ontwikkelaars van duurzame energieprojecten uit voor een interactieve online lunchsessie op dinsdag 25 oktober. Doel van de sessie is om in gesprek te gaan over de voortgang van de Regionale Energiestrategie (RES) en ondersteuning om vaart te houden in de uitvoering van projecten.

Wat valt op in de voortgang van de uitvoering van de RES, op basis van de RES-monitor? Waar loop je als projectontwikkelaar tegenaan en wat is er nodig om te versnellen? Hierover gaan wij graag met jou in gesprek tijdens deze online lunchsessie.

Daarnaast gaan wij in op actuele ontwikkelingen, zoals de geluidsnorm voor windenergie, en wat deze voor jou als projectontwikkelaar betekenen. Ook zijn wij benieuwd hoe de beschikbare stimuleringsmaatregelen helpen bij het realiseren van de projecten.

  • Wanneer? Dinsdag 25 oktober 2022
  • Hoe laat? Van 12:00 tot 13:00 uur
  • Waar? Online, via Teams
  • Voor wie: projectontwikkelaars en energiecoöperaties

Ja, ik meld me aan voor de lunchsessie

Programma

12.00 Welkom door Yolande Koot, RES-coördinator van provincie Noord-Holland

12.05 Presentatie highlights uit de RES-monitor NH Noord en NH Zuid door Odile Rasch/Roos Peeters

12.20 Update door Yolande Koot/Ruud Butter over gezondheid in relatie tot MER/vergunningverlening windparken

12.25 In gesprek met ontwikkelaars onder leiding van Yolande Koot/Odile Rasch over onder andere:

  • wat valt op in de voortgang van de uitvoering?
  • wat zijn de knelpunten? Wat is er nodig om deze op te lossen?
  • welke regelingen helpen hierbij? 
  • wat betekent de ontwikkeling van nieuwe windnormen voor jou als initiatiefnemer?
  • waar zie jij kansen die nog onvoldoende worden benut?

12.55 Afronding; vervolgoverleg? Thema’s? Frequentie?