Woensdag 5 juni: informatiebijeenkomst COOP Centraal Impactfonds

white and blue cloudy sky

Ben je een coöperatie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en heb je een vve-project of Solar Carport met onrendabele top Dan kan je bij COOP Centraal Impactfonds een bijdrage aanvragen. De Rabobank stelt €225.000 coöperatief budget beschikbaar voor het dekken van de onrendabele top van zon op vve-projecten en/of woningbouwcorporaties, wooncoöperaties en Solar Carports in de…

Lees meer

Donderdag 23 mei: online workshop ‘Vergroot je netwerk’

Wat voor verschillende soorten mensen zetten zich actief in? Hoe ziet jullie coöperatie of initiatief er over een paar jaar uit? En hoe binden jullie hen aan je organisatie? Wie zitten er in het bestuur? N.a.v het project Ondersteuning Wervingsaanpak Energiegemeenschappen delen we onze opgedane inzichten en werkzame tips met jullie en er is ruime mogelijkheid om vragen te…

Lees meer

Aanbevelingen haalbaarheidsonderzoek (collectieve) solar carports

In de periode juli 2023 tot half maart 2024 is door Energie Samen Noord-Holland op verzoek van Heiloo Energie en Cohesie een oriënterend coöperatief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de gemeente Heiloo een of meerdere grotere parkeerterreinen te benutten voor het creëren van solar carports, liefst met minimaal 50% coöperatief lokaal eigendom. Er…

Lees meer

Terugblik Warmteconferentie Warmenhuizen

Op een buitengewoon milde donderdag in februari kwamen er meer dan 80 mensen van naar het dorpshuis in Warmenhuizen om over tijdens de eerste Warmteconferentie over warmte te praten. Guus Wattel en Sjon Wagenaar hadden velen enthousiast weten te maken om vanuit heel Noord-Holland, van het Gooi tot de Noordkop, naar het ‘hoge noorden’ af…

Lees meer

ESNH biedt gemeenten ondersteuning Coöperatief Zon op Land-projecten

aerial photography of grass field with blue solar panels

Kan uw gemeente ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van een Coöperatief Zon op Land-project in samenwerking met de lokale/ regionale energiecoöperatie?  Hoe heeft uw gemeente de RES doelstellingen over een aantal jaar ingevuld? Kunnen die met alleen ‘zon op dak’ behaald worden? Hoe werkt uw gemeente hierin samen met bewoners of met de plaatselijke energiecoöperatie?…

Lees meer

ESNH pleit voor ruimte voor zonneparken op landbouwgronden

solar, panels, head end

De kamerbrief van het demissionair kabinet over ‘aangescherpte voorkeursvolgorde zon’ (26 oktober 2023) heeft veel stof doen opwaaien. Energie Samen Noord-Holland (ESNH), de koepel van energiegemeenschappen in Noord-Holland, heeft het onderwerp én de mogelijke implicaties van die brief diepgravend onderzocht. De kamerbrief legt in feite een ‘nee, tenzij’ op voor zonnepanelen op landbouwgronden, daar waar…

Lees meer

Cursus Coöperatief Projectleider Zon op Land 8 februari van start

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Wil je zonneparken op coöperatieve wijze professioneel kunnen ontwikkelen als projectleider bij Energie Samen Noord-Holland? Of ken je iemand uit onze energiemeenschappen-achterban die interesse heeft? Dit is de grote kans, want de provincie Noord-Holland heeft ons in staat gesteld om een cursus te ontwikkelen en tijdelijk kosteloos aan te bieden.  Projectleiderschap, participatiewerk, businesscase, meervoudig ruimtegebruik,…

Lees meer

Nieuwe Masterclasses werken met de Projectcentrale

people sitting and using laptops

Op 8 en 15 november worden er twee nieuwe Masterclasses gegeven voor initiatieven in Noord-Holland over werken met de Projectcentrale. De bijeenkomsten vinden plaats in het noorden van Noord-Holland en in de regio Kennemerland. De Projectcentrale helpt initiatieven om hun projecten op een gestructureerde manier te realiseren. Voor wie nog maar net begint is het…

Lees meer

Samenwerken aan tenminste 50% lokaal eigendom

solar field, meadow, energy

In samenwerking met de Noord-Hollandse Energieregio’s schoof Energie Samen Noord-Holland in september aan bij een tweetal lunchsessies voor ambtenaren in Noord-Holland die zich bezighouden met het vormgeven van de RES. Hier werd met elkaar van gedachten gewisseld over hoe samen kan worden gewerkt aan het realiseren van tenminste 50% lokaal eigendom bij de realisatie van…

Lees meer

Save the date: 15 februari 2024 ‘Conferentie Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland’

people sitting on chair in front of table

Het gaat gebeuren! Zet voor donderdag 15 februari de Conferentie ‘Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland’ in je agenda. Een bijeenkomst die ESNH organiseert voor alle energiegemeenschappen in Noord-Holland, die bezig zijn met fossielvrije warmte (en koeling) of daarmee aan de slag willen. Ervaring en kennis uitwisselen Hóe we aardgasvrij al onze woningen gaan verwarmen en…

Lees meer