black solar panels on purple flower field during daytime

Geen herziening SCE 2022

In aanvulling op de landelijke update over de SCE van vorige maand kunnen we melden dat de nieuwe SCE-tarieven voor 2023 al in oktober bekend gemaakt worden en dat de regeling voor 2023 vervroegd opengesteld gaat worden.

Er wordt nog gesproken over het doorschuiven van het niet aangevraagde geld uit 2022 naar 2023. Wij kunnen coop’s aanraden om zich voor te bereiden op deelname aan de SCE-regeling van 2023.