‘Wij organiseren de energietransitie van onderaf’

Heb je een idee voor een kansrijk coöperatief project waar een buurt, dorp of stad in Noord-Holland duurzamer en mooier van wordt?

Energie Samen Noord-Holland wil een aantal projecten initiëren en voor coöperaties en gemeenten uitvoeren. Van belang daarbij is dat we zoeken naar die projecten die ondersteunend zijn voor coöperaties en waarvoor bronnen aan te boren zijn. Dit betreft:

  • Duurzaamheidsinitiatieven van burgercollectieven Noord-Holland. Dit is de subsidieregeling van de provincie die open staat voor coöperatie(s). Deze aanvraag dient door een coöperatie zelf aangevraagd te worden. TEAM ESNH kan bij de aanvraag helpen en kan betrokken zijn bij de uitvoering.
  • Projecten ter ondersteuning van de coöperatieve beweging die via ESNH lopen en gefinancierd worden door de provincie.
  • Projecten ter ondersteuning van de organisatie van ESNH die gefinancierd worden door de provincie.
  • Projecten geïnitieerd door coöperaties waarvoor zij zelf eigen middelen beschikbaar hebben.
  • Projecten op verzoek van gemeenten, onder andere gefinancierd uit RES-middelen.
  • Projecten waarvoor een reguliere subsidie beschikbaar is (Rijk, provincie). Een voorbeeld is de subsidie voor het aanpakken van netcongestie.

Voldoet je idee of project aan bovenstaande voorwaarden? Vul dan het onderstaande formulier in en we nemen snel contact met je op.