Meer dan 100 energie-initiatieven in Noord Holland

Bij de start van Energie Samen Noord Holland tellen we in Noord Holland meer dan 100 energie-initiatieven. Naast vertrouwde namen zoals DE Ramplaan, WattNu, Zuiderlicht, CALorie, HilverZon, Kennemer kracht, Amsterdam Energie, Meerwind, en vele ‘Zon op …’ en Ecostroom-projecten zien we in toenemende mate buurt- en wijkinitiatieven ontstaan die enerzijds hun buurt willen verduurzamen en anderzijds zoeken naar mogelijkheden voor opwek van energie of zelfs warmte-netten.

De pareltjes van deze wijkinitiatieven waar de tranisitie echt ter hand genomen wordt door buurten van het gas af te halen zijn Ketelhuis WG, Spaargas, Ankeveen en Muiderberg, maar in hele veel buurten verenigen de bewoners zich om de energietransitie vorm te geven. Een ontwikkeling die we bij Energie Samen toejuichen en waar we onze ervaring en ons netwerk graag ter beschikking stellen.

Vanuit HIER Opgewekt wordt jaarlijks het overzicht van lokale en regionale energie-initiatieven wordt jaarlijks bijgehouden. De inventarisatie voor dit jaar is afgerond, en zal binnenkort gepubliceerd worden, maar we blijven continu op zoek naar nieuwe initiatieven.

Kent u een nieuw initiatief in Noord Holland dat bijdraagt aan de energietransitie van onderop? Neem contact met ons op.