Netcongestie en de Taskforce Energie

Bij de overheden is de ernst van de netcongestie-problematiek ingeslagen als een bom. De problematiek raakt bijna alle taakvelden van de overheid. Eind 2022 is daarvoor een Taskforce opgericht die recent haar plannen gepresenteerd heeft aan de gemeenten en andere stakeholders. De taskforce heeft 3 werksporen

  1. versnellen (van de realisatie van oplossingen voor de knelpunten van vandaag)
  2. integraal programmeren (van het energiesysteem van de toekomst, keuzes maken voor de toekomst , ontwerpen, sturen, programmeren). Dit is in Noord-Holland Noord al van gestart en moet leiden tot een Provinciaal MIEK (Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat, investeringen lange termijn)
  3. slimme energie oplossingen (het efficiënter benutten van de bestaande infrastructuur)

Dit is voor ons als energiecoöperaties het belangrijkste werkspoor aangezien wij door onze lokale kennis en netwerk, als geen ander slimme energieoplossingen kunnen realiseren. Daarbij werd de mogelijkheid om wijken min of meer energie-neutraal te maken als grote kans genoemd, wat specifiek een kans oplevert voor onze Buurtwarmte-initiatieven.

Loket en CoP

Er komt een provinciaal loket waar ‘slimme oplossingen’ ingediend kunnen worden, zodat snel gekeken kan worden hoe bruikbare slimme oplossingen snel gerealiseerd kunnen worden.

Voor het uitvoeren van deze werksporen gaat per gemeente een centrale spil benoemd worden. Er is op dit moment ook veel aandacht voor Governance voor uitvoering en monitoring voortgang prioritaire projecten.

Een bijkomend effect van de netcongestie-problematiek is dat voor het eerst alle energietransitie-opgaven op een tafel gelegd zijn. Voor het vinden van slimme oplossingen een essentiële ontwikkeling en duidelijk een kans voor lokale initiatieven.

Energie Samen Noord Holland komt met een eigen CoP in voorbereiding om slimme oplossingen uit te wisselen; meer info volgt. Aanmelden kan als via ‘aernoud.olde@energiesamennoordholland.nl’.