17 maart: Kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden: lessen uit de praktijk’

De RES is een volgende fase ingegaan. De zoekgebieden voor zonne- en windenergie zijn aangewezen, worden nu stap voor stap concreet gemaakt en waar mogelijk ingevuld met zonne- en windparken. Dat vraagt actie van gemeenten, van initiatiefnemers, van omwonenden, van natuurorganisaties en soms van de provincie en andere stakeholders. Maar hoe doe je dat op zo’n manier dat er voldoende snelheid in de uitvoering zit en er genoeg draagvlak is?

Participatie

Samen met de RES-uitvoeringsorganisatie organiseren we op donderdag 17 maart de online kennissessie ‘Participatie in de zoekgebieden – lessen uit de praktijk’. Tijdens deze kennissessie bespreken we kort de lessen uit de evaluatie van de communicatie en participatie bij de RES 1.0 in Noord-Holland. We gaan vooral in op de ervaringen uit de praktijk en de do’s en don’ts als het gaat om participatie bij de uitwerking van zoekgebieden.

Aan de gesprekstafel zitten onder andere Participatiecoalitie Noord-Holland, gemeente Diemen, Windalarm, HVC en Energiecoöperatie West-Friesland.