‘Energie van Noord-Holland is hét projectbureau voor de coöperatieve energietransitie...'

Wij gaan voor een eerlijk en duurzaam energiesysteem

Energie Samen Noord Holland heeft zijn wortels in de lokale energiecoöperaties. Wij zetten de kennis en kunde van onderaf in om tot een breedgedragen invulling van de Regionale Energiestrategie (RES) te komen.

Zo realiseren we samen coöperatieve energieprojecten met tenminste 50% lokaal eigenaarschap die een positief effect hebben op de leefomgeving en een bijdrage leveren aan een mooier Noord-Holland.

Hernieuwbare opwek

Één van de afspraken uit het Klimaatakkoord is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. In 2030 moeten zij samen per jaar 35 terawattuur (TWh) duurzame energie op land opwekken.

Energie Samen Noord-Holland helpt bij het creëren van draagvlak voor wind- en zon op land door lokale partijen te verbinden en kansen te benutten. En zorgt ervoor dat hernieuwbare projecten - samen met met de omgeving - worden ontwikkeld.

BergenEnergie

Uitvoering RES

In de RES is bepaald welke zoekgebieden geschikt zijn voor de opwek van wind- en zonne-energie. Energie Samen Noord-Holland helpt bij de uitvoering van de Regionale Energie Strategie en gaat samen met lokale partijen aan de slag om tot breedgedragen oplossingen te komen. En kijkt ook welke koppelkansen er zijn zodat de opwek van zon en wind zoveel mogelijk kan worden verbonden met andere regionale opgaven. Een duurzaam energielandschap is hierbij het belangrijkste uitgaanspunt.

 

Kaart-energieregio-Noord-Holland-Zuid

Warmte-initiatieven / Buurtwarmte

Hoe gaan we onze huizen verwarmen én koel houden zonder aardgas of andere fossiele brandstof te gebruiken? Dát is de grote uitdaging voor de komende decennia. Oftewel de 'warmtetransitie'. Veel energiecoöperaties zijn hier al mee bezig via energiebesparingsacties en energiecoaches. Daarnaast zijn er steeds meer warmte-initiatieven van onderop. Bewoners die samen het initiatief nemen om hun straat of buurt aardgasvrij te maken met gebruikmaking van tal van nieuwe warmtebronnen.

Binnen Energie Samen kennen we het Buurtwarmte-concept waar landelijk inmiddels meer dan 100 initiatieven bij zijn aangesloten. Waaronder een aantal in Noord-Holland, zoals Ketelhuis WG in Amsterdam, Zonnewarmte (voorheen Spaargas) in Haarlem, het warmtenet MuiderbergBuurtwarmte Enkhuizen en andere lokale initiatieven. We werken met warmtebronnen als zonnewarmte, aquathermie, bodemwarmte en restwarmte. Warmteopslag krijgt steeds meer aandacht.

Het Noord-hollandse Buurtwarmte-netwerk met momenteel 15 deelnemende initiatieven komt regelmatig bij elkaar, wisselend online en op locatie. Om kennis en ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren. Landelijk willen we zo snel mogelijk doorgroeien naar 1.000 warmte-initiatieven. In Noord-Holland willen we ons netwerk in 2023 verdubbelen. We staan klaar om nieuwe initiatieven op weg te helpen. Neem daarvoor gerust contact op met Guus Wattel.
Warmtenet01-768x576

Coöperatieve diensten

Met meer dan 200 coöperatieve zon- en windprojecten leveren de meer dan 80 energiecoöperaties en initiatieven in Noord-Holland een substantiële bijdrage aan de hernieuwbare opwek. Daarnaast houdt een groot aantal zich inmiddels ook bezig met warmte.

Energie Samen Noord-Holland ondersteunt deze lokale partijen met kennis en project management zodat nieuwe initiatieven sneller kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast ontwikkelen we diensten om energiecoöperaties ook te ontlasten bij de administratie en het beheer van gerealiseerde projecten.

Warmteinitiatieven

Voorbeeldproject

Wij werken samen met

Ook aan de slag?

Wij staan klaar om in jouw gemeente de energietransitie te versnellen. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen of heb je een vraag? Bel of mail ons.