‘Wij organiseren de energietransitie van onderaf’

Nieuws

Screenshot

Hernieuwbare opwek langs snelwegen in Noord-Holland: samen met onze energiegemeenschappen

Energie Samen Noord-Holland wil een stevige rol voor onze energiegemeenschappen in de realisatie van hernieuwbare opwek langs snelwegen in onze provincie; de zogeheten Energieroute Noord-Holland. Het liefst hebben we binnenkort samen met de energiegemeenschappen langs de snelwegen in Noord-Holland een concept over samenwerking op papier. Mogelijkheden tot opwek langs snelwegen Al jullie energiegemeenschappen liggen langs…

white and blue cloudy sky

Woensdag 5 juni: informatiebijeenkomst COOP Centraal Impactfonds

Ben je een coöperatie in de Metropool Regio Amsterdam (MRA) en heb je een vve-project of Solar Carport met onrendabele top Dan kan je bij COOP Centraal Impactfonds een bijdrage aanvragen. De Rabobank stelt €225.000 coöperatief budget beschikbaar voor het dekken van de onrendabele top van zon op vve-projecten en/of woningbouwcorporaties, wooncoöperaties en Solar Carports in de…

VergrootJeNetwerk

Donderdag 23 mei: online workshop ‘Vergroot je netwerk’

Wat voor verschillende soorten mensen zetten zich actief in? Hoe ziet jullie coöperatie of initiatief er over een paar jaar uit? En hoe binden jullie hen aan je organisatie? Wie zitten er in het bestuur? N.a.v het project Ondersteuning Wervingsaanpak Energiegemeenschappen delen we onze opgedane inzichten en werkzame tips met jullie en er is ruime mogelijkheid om vragen te…

Solar panels installed over parking lot with parked cars for effective generation of clean energy.

Aanbevelingen haalbaarheidsonderzoek (collectieve) solar carports

In de periode juli 2023 tot half maart 2024 is door Energie Samen Noord-Holland op verzoek van Heiloo Energie en Cohesie een oriënterend coöperatief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de gemeente Heiloo een of meerdere grotere parkeerterreinen te benutten voor het creëren van solar carports, liefst met minimaal 50% coöperatief lokaal eigendom. Er…

Liesbet Hanekroot - 2024-02-28 07_56_38

Terugblik Warmteconferentie Warmenhuizen

Op een buitengewoon milde donderdag in februari kwamen er meer dan 80 mensen van naar het dorpshuis in Warmenhuizen om over tijdens de eerste Warmteconferentie over warmte te praten. Guus Wattel en Sjon Wagenaar hadden velen enthousiast weten te maken om vanuit heel Noord-Holland, van het Gooi tot de Noordkop, naar het ‘hoge noorden’ af…

aerial photography of grass field with blue solar panels

ESNH biedt gemeenten ondersteuning Coöperatief Zon op Land-projecten

Kan uw gemeente ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van een Coöperatief Zon op Land-project in samenwerking met de lokale/ regionale energiecoöperatie?  Hoe heeft uw gemeente de RES doelstellingen over een aantal jaar ingevuld? Kunnen die met alleen ‘zon op dak’ behaald worden? Hoe werkt uw gemeente hierin samen met bewoners of met de plaatselijke energiecoöperatie?…

solar, panels, head end

ESNH pleit voor ruimte voor zonneparken op landbouwgronden

De kamerbrief van het demissionair kabinet over ‘aangescherpte voorkeursvolgorde zon’ (26 oktober 2023) heeft veel stof doen opwaaien. Energie Samen Noord-Holland (ESNH), de koepel van energiegemeenschappen in Noord-Holland, heeft het onderwerp én de mogelijke implicaties van die brief diepgravend onderzocht. De kamerbrief legt in feite een ‘nee, tenzij’ op voor zonnepanelen op landbouwgronden, daar waar…

man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Cursus Coöperatief Projectleider Zon op Land 8 februari van start

Wil je zonneparken op coöperatieve wijze professioneel kunnen ontwikkelen als projectleider bij Energie Samen Noord-Holland? Of ken je iemand uit onze energiemeenschappen-achterban die interesse heeft? Dit is de grote kans, want de provincie Noord-Holland heeft ons in staat gesteld om een cursus te ontwikkelen en tijdelijk kosteloos aan te bieden.  Projectleiderschap, participatiewerk, businesscase, meervoudig ruimtegebruik,…

people sitting and using laptops

Nieuwe Masterclasses werken met de Projectcentrale

Op 8 en 15 november worden er twee nieuwe Masterclasses gegeven voor initiatieven in Noord-Holland over werken met de Projectcentrale. De bijeenkomsten vinden plaats in het noorden van Noord-Holland en in de regio Kennemerland. De Projectcentrale helpt initiatieven om hun projecten op een gestructureerde manier te realiseren. Voor wie nog maar net begint is het…

solar field, meadow, energy

Samenwerken aan tenminste 50% lokaal eigendom

In samenwerking met de Noord-Hollandse Energieregio’s schoof Energie Samen Noord-Holland in september aan bij een tweetal lunchsessies voor ambtenaren in Noord-Holland die zich bezighouden met het vormgeven van de RES. Hier werd met elkaar van gedachten gewisseld over hoe samen kan worden gewerkt aan het realiseren van tenminste 50% lokaal eigendom bij de realisatie van…

people sitting on chair in front of table

Save the date: 15 februari 2024 ‘Conferentie Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland’

Het gaat gebeuren! Zet voor donderdag 15 februari de Conferentie ‘Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland’ in je agenda. Een bijeenkomst die ESNH organiseert voor alle energiegemeenschappen in Noord-Holland, die bezig zijn met fossielvrije warmte (en koeling) of daarmee aan de slag willen. Ervaring en kennis uitwisselen Hóe we aardgasvrij al onze woningen gaan verwarmen en…

blue solar panels on green grass field under white clouds and blue sky during daytime

Meld projecten aan voor de Lokale energiemonitor 2023

De afgelopen weken konden energie-initiatieven de actuele stand van hun activiteiten doorgeven aan een landelijke database; de lokale energiemonitor (LEM). Dit is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland, sinds 2015. Door jaarlijks te vorderingen van de energiecoöperaties door te geven ontstaat er landelijk een goed beeld van de…

Solar carport van energiecoöperatie Endura in Harderwijk

Haalbaarheidsonderzoek Solar Carports Heiloo Energie

Op aanvraag van Heiloo Energie en Cohesie (de zonne-project coöperatie gelieerd aan Heiloo Energie) heeft ESNH een project opgezet om de haalbaarheid van coöperatieve solar carports in de gemeente via een quick scan te onderzoeken. Eerst werd in overleg met de besturen een stappenplan ontwikkeld, daarna werd een aanvraag voorbereid voor een subsidie die de…

EnergiegemeenschappenNH

Alle Noord-Hollandse energiegemeenschappen op de kaart

Wist je dat er in Noord-Holland meer dan 100 energiegemeenschappen actief zijn met samen zo’n 20.000 leden? ESNH heeft een kaart gemaakt waarop ze allemaal zijn terug te vinden.

solar panels on green field

Meedoen aan de RES? Sluit aan bij Platform coöperatief Zon op Land

Met maar liefst meer dan 70 zon-zoekgebieden waarin (voor tenminste) 50% lokaal eigenaarschap moet worden gerealiseerd, ligt er een enorme opgave voor energiecoöperaties in Noord-Holland. Door als je als initiatief aan te sluiten bij Platform coöperatief Zon op Land staan we sterker en delen we kennis en ervaring. De ambitie is er om in heel…

Dijke en Waard

Ondersteuning (door)start Energiecoöperatie Dijk en Waard succesvol

Met ondersteuning van Energie Samen Noord-Holland zijn de afgelopen maanden twee energie-initiatieven in Heerhugowaard en Langedijk samengevoegd en gereorganiseerd. Onder de naam Energiecoöperatie Dijk en Waard is een ambitieus plan opgesteld. Op 5 april werd tijdens een drukbezochte avond het startschot gegeven om samen aan de slag te gaan. In iedere regio in Noord-Holland een…