solar field, meadow, energy

Samenwerken aan tenminste 50% lokaal eigendom

In samenwerking met de Noord-Hollandse Energieregio’s schoof Energie Samen Noord-Holland in september aan bij een tweetal lunchsessies voor ambtenaren in Noord-Holland die zich bezighouden met het vormgeven van de RES. Hier werd met elkaar van gedachten gewisseld over hoe samen kan worden gewerkt aan het realiseren van tenminste 50% lokaal eigendom bij de realisatie van hernieuwbare opwek op land.

Borgen

In het Klimaatakkoord is vastgelegd dat bij de realisatie van de opwek van duurzame energie op land gestreefd moet worden naar tenminste 50% lokaal eigendom. In Noord-Holland wordt lokaal eigendom gezien als een belangrijk middel om het draagvlak voor de energietransitie te versterken, omdat hiermee de baten van een project in de regio blijven en de omgeving meeprofiteert. Toch worstelen veel gemeenten met het borgen van lokaal eigendom in beleid of het vastleggen van deze wens in bijvoorbeeld een omgevingsovereenkomst. Het daadwerkelijk gerealiseerde aandeel dat de omgeving heeft in hernieuwbare projecten valt hierdoor in de praktijk vaak veel lager uit.

Definitie

Daarnaast blijkt dat commerciële projectontwikkelaars het begrip ‘lokaal eigendom’ ruim definiëren. Zo zou er toch sprake zijn van lokaal eigendom als de omgeving geen of weinig invloed heeft op de ontwikkeling van een project en de besteding van de baten en alleen kan investeren door middel van obligaties.

Energie Samen Noord-Holland is van mening dat voor echt lokaal eigendom sprake moet zijn van zeggenschap over een project, de ontwikkeling ervan én over de besteding van de baten. En dat de omgeving ook daadwerkelijk financieel eigendom moet kunnen krijgen in een project, bijvoorbeeld door middel van aandelen of participaties.

Aanbod

Energie Samen Noord-Holland heeft aangeboden om te helpen bij helpen bij het maken van beleid en het creëren van draagvlak voor wind- en zon op land door lokale partijen te verbinden en kansen te benutten. De Noord-Hollandse Energieregio heeft aangegeven om samen met Energie Samen Noord-Holland de komende tijd nieuwe bijeenkomsten te realiseren rondom dit thema.

Bekijk hier de presentatie over lokaal eigendom die André van de Leij en Art den Boer aan de Noord-Hollandse Energieregio hebben gegeven.