‘Ondanks het grote draagvlak worden veel grote daken nog steeds niet gebruikt voor hernieuwbare opwek. Zon op Grote Daken helpt om samen meer collectieve zonnestroomdaken te realiseren.'

Programma Zon op Grote Daken

Voor de realisatie van zon op dak is veel draagvlak veel energiegemeenschappen in Noord-Holland houden zich hier mee bezig.

Inmiddels zijn er in Noord-Holland al bijna 200 collectieve zon-op-dak projecten die gezamenlijk een vermogen van 28 MWp hebben. Met deze en toekomstige zon-op-dak projecten krijgen inwoners en bedrijven meer regie over de energievoorziening en wordt tegelijkertijd een substantiële bijdrage aan de doelstellingen binnen de RES geleverd.

Met programma Zon op Grote Daken ondersteunt Energie Samen Noord-Holland energiegemeenschappen, gebouweigenaren en gemeenten bij het verkennen en realiseren van coöperatief zon op dak door lokale partijen te verbinden en kansen te benutten.

We zorgen er met kennis en projectleiders voor dat hernieuwbare projecten - samen met met de omgeving - worden ontwikkeld.

Zonnepanelen

Aanpak en voordelen

Onze werkwijze levert energiegemeenschappen, gebouweigenaren en gemeenten in Noord-Holland de volgende voordelen op:

  • We helpen energiegemeenschappen, gemeenten en gebouweigenaren bij het in kaart brengen van grote potentiële daken en doen onderzoek naar de geschiktheid.

  • We ondersteunen energiegemeenschappen en energiecoöperaties in Noord-Holland zodat meer Zon-op-Dak projecten van de grond komen. Via de Community of Practice (CoP) Zon op Grote Daken wordt kennis en ervaring uitgewisseld.

  • Als ENSH zetten wij sterk in op participatie van de omgeving, zowel in financiële zin als ook qua inspraak in en meedenken over de inpassing van zo’n project. Wij streven naar een minimale deelname van 50% lokaal eigendom, waarmee een goed draagvlak verkregen wordt. Het gaat ons om lokale betrokkenheid, lokale opwek en lokale opbrengsten. Als een dakeigenaar zijn eigen grote dak op eigen kracht kan vol leggen is dat ook goed!

  • ESNH kan ook ondersteunen met een door ons opgeleide projectleider, die de uitvoering van een Coöperatief Zon op Dak-project in samenwerking met de lokale energiecoöperatie op zich kan nemen.

  • Mocht er nog geen actieve energiecoöperatie zijn, dan kan ESNH ondersteunen met de opzet daarvan.

Sluit ook aan bij de Community of Practice (CoP) Zon op Grote Daken

Het is belangrijk om elkaar te steunen bij het nemen van drempels bij de realisatie van zon-op-dak projecten. Daarnaast kan het uitwisselen van kennis ervoor zorgen dat meer projecten van de grond komen.

Speciaal voor energiegemeenschappen heeft ESNH een coöperatieve Community of Practice (CoP) voor zonnepanelen op grote daken opgericht.

 

De Community of Practice (CoP) helpt bij het starten van een zon-op-dak project en de begeleiding ervan. Zowel beginnende energiegemeenschappen als energiecoöperaties die al veel ervaring hebben kunnen zich aansluiten.

Neem voor meer informatie contact op met Manuel den Hollander: manuel.den.hollander@energiesamennoordholland.nl.

 

 

Meer weten over Coöperatief Zon op Grote Daken?

Wil je als energiegemeenschap, gebouweigenaar of gemeente aan de slag met Coöperatief Zon op Grote Daken of wil je meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

MedewerkersInLagen

Manuel Den Hollander

Kwartiermaker

Tel. 06 81 64 44 05

MedewerkersInLagen

Liesbet Hanekroot

Kwartiermaker

Wij werken samen met