‘Bij Coöperatief Zon op Land zetten we sterk in op participatie door omwonenden, zowel in financiële zin als ook inspraak en meedenken over de inpassing van zo’n project.’

Project Coöperatief Zon op Land

Energie Samen Noord-Holland (ESNH) ondersteunt energiegemeenschappen, gemeentes en maatschappelijke organisaties met kennis, begeleiding, uitvoeringskracht en participatie rondom de energie- en warmtetransitie.

Samen met onze partners realiseren we breed gedragen coöperatieve energieprojecten die een positief effect hebben op de leefomgeving en een bijdrage leveren aan een mooier Noord-Holland.

De 30 RES-regio's in Nederland willen in 2030 totaal zo'n 35 TWh aan hernieuwbare opwek op land realiseren. Noord-Holland Noord zet in op 3,6 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land. Noord-Holland Zuid heeft deze ambitie op 2,7 TWh gezet. Op dit moment worstelen gemeenten en energiegemeenschappen in Noord-Holland met de daadwerkelijke invulling van deze doelstellingen.

Met Coöperatief Zon op Land projecten helpt Energie Samen Noord-Holland gemeenten en energiegemeenschappen bij het invullen van de RES-ambities. Dat doen we door het verkennen en realiseren van zon op geschikte gronden* en daarbij lokale partijen te verbinden en kansen te benutten.

Op die manier zorgen we ervoor dat steeds meer hernieuwbare opwekprojecten - samen met de omgeving - worden ontwikkeld.

solar panels on green field

Aanpak en voordelen

Deze werkwijze levert gemeenten en energiegemeenschappen in Noord-Holland een aantal voordelen op:

  • We brengen in kaart waar geschikte grond* is binnen de gemeente, dat wil zeggen we bekijken waar mogelijkheden zijn om op deze gronden een Coöperatief Zon op Land-project op te zetten.

  • We stellen in samenspraak vast wat het startpunt is van de gemeente en de lokale energiecooperatie op het gebied van een Coöperatief Zon op Land-project.

  • Aan de hand van de wensen schakelen we met de plaatselijke energiecoöperatie over de te ontwikkelen stappen om tot concrete activiteiten te kunnen komen met een Coöperatief Zon op Land project.

  • Als ENSH zetten wij sterk in op participatie van omwonenden zowel in financiële zin als ook inspraak in en meedenken over de inpassing van zo’n project. Wij streven naar een minimale deelname van 50%, waarmee een goed draagvlak verkregen wordt. Het gaat ons om lokale betrokkenheid, lokale opwek en lokale opbrengsten.

  • ESNH kan ook ondersteunen met een door ons opgeleide projectleider, die de uitvoering van een Coöperatief Zon op Land-project in samenwerking met de lokale energiecoöperatie op zich kan nemen.

  • Mocht er nog geen actieve energiecoöperatie zijn, dan kan ESNH ondersteunen met de opzet daarvan.

* Hiermee bedoelen wij gronden die voor een agrarische functie minder goed bruikbaar zijn gebleken, als ook grond waar een agrarische functie goed gecombineerd kan worden met verbetering van de biodiversiteit. Dat komt zowel de kwaliteit van de bodem ten goede als ook onze levende natuur.  

Meer weten over Coöperatief Zon op Land?

Wil je als gemeente of energiegemeenschap aan de slag met Coöperatief Zon op Land of meer informatie over de mogelijkheden? Download hier de hand-out of neem contact met ons op.

SabineLeijgraafEvNH

Sabine Leijgraaf

Project Management

Tel. 06 53 999 765

MedewerkersInLagen

Peter Bosma

Kwartiermaker
MedewerkersInLagen

Manuel Den Hollander

Kwartiermaker

Wij werken samen met