‘Samen met inwoners en gemeenten nemen we de regie over een betaalbare, lokale en duurzame warmtevoorziening.’

Warmte

Hoe gaan we onze huizen verwarmen én koel houden zonder aardgas of andere fossiele brandstof te gebruiken? Dát is de grote uitdaging voor de komende decennia. Oftewel de 'warmtetransitie'. 

 

Veel energiecoöperaties zijn hier al mee bezig via energiebesparingsacties en energiecoaches. Het gebruik van allerlei soorten warmtepompen wordt op veel plaatsen gepromoot. Daarnaast is er aandacht voor collectieve warmte-oplossingen. Bewoners die samen het initiatief nemen om hun straat of buurt aardgasvrij te maken met gebruikmaking van tal van nieuwe warmtebronnen.

Binnen Energie Samen werken we onder andere vanuit het buurtwarmte-concept waar landelijk inmiddels meer dan 100 initiatieven mee werken. In Noord-Holland bijvoorbeeld Ketelhuis WG in Amsterdam, Zonnewarmte (voorheen Spaargas) in Haarlem, het Warmtenet Muiderberg en Buurtwarmte Enkhuizen. Ook in andere gemeenten zijn er lokale warmte-initiatieven zoals in Breezand, Graft-De Rijp, Hoorn, Heiloo, Amstelveen, Uitgeest, Velsen, etc. etc.

We werken met uiteenlopende warmtebronnen als zonnewarmte, aquathermie, luchtwarmte, bodemwarmte en restwarmte. Warmteopslag krijgt steeds meer aandacht. Kortom het bruist en broeit.

Liesbet Hanekroot - 2024-02-28 07_56_38

Conferentie Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland

Op 15 februari organiseerde ESNH de conferentie Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland, in Warmenhuizen.

Daar staken 85 deelnemers van 40 lokale initiatieven uit 30 Noord-Hollandse gemeenten de koppen bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en dilemma's te bespreken. Want die zijn er ook.

Niet alle vragen zijn beantwoord, integendeel, maar het verhaal van de warmtetransitie 'van onderop' is wel weer iets verder verdiept en verbreed en er zijn weer veel nieuwe verbindingen gelegd.

De bevindingen naar aanleiding van de conferentie zijn hier te vinden.

NHWarmte

ESNH-Praktijknetwerk Warmte

We hebben sinds enkele jaren in Noord-Holland een buurtwarmte-netwerk. Dit gaat nu verder ESNH-Praktijknetwerk Warmte, waarin lokale initiatieven regelmatig contact kunnen onderhouden, wisselend online en op locatie.

  • Binnen het netwerk willen we vooral kennis en ervaringen uitwissen en elkaar inspireren. Inmiddels hebben we contacten met veertig lokale initiatieven. Daarmee hebben we ons netwerk zoals we wilden fors uitgebreid en nu in 30 Noord-Hollandse gemeenten contacten.

  • We gaan door om bestaande initiatieven te ondersteunen en nieuwe initiatieven op weg te helpen. Eén van onze ideeën is om samen met zusterorganisaties een training/opleiding voor procesbegeleider Duurzame Warmte Samen aan te bieden.

Heb je belangstelling voor zo'n training, behoefte aan andere ondersteuning of wil je gewoon aansluiten om kennis en ervaring uit te wisselen, neem dan contact op met Guus Wattel.

Meer weten over Buurtwarmte?

Wil je als gemeente of energiegemeenschap aan de slag met buurtwarmte of meer informatie over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

GuusWattel2

Guus Wattel

Project Management / Warmtetransitie
MedewerkersInLagen

Gertjan van Keulen

Project Management

Wij werken samen met