man standing in front of people sitting beside table with laptop computers

Cursus Coöperatief Projectleider Zon op Land 8 februari van start

Wil je zonneparken op coöperatieve wijze professioneel kunnen ontwikkelen als projectleider bij Energie Samen Noord-Holland? Of ken je iemand uit onze energiemeenschappen-achterban die interesse heeft? Dit is de grote kans, want de provincie Noord-Holland heeft ons in staat gesteld om een cursus te ontwikkelen en tijdelijk kosteloos aan te bieden. 

Projectleiderschap, participatiewerk, businesscase, meervoudig ruimtegebruik, vergunningen en technieken: alle belangrijke zaken komen aan bod. Bovendien streven we naar werkend leren via een concreet project. De cursus zal gedurende ongeveer vijf maanden een dagdeel per week van je tijd kosten. We starten op donderdag 8 februari.

Toelichting

Energie Samen Noord-Holland heeft de ambitie en doelstelling om de achterban van energiegemeenschappen te helpen met meer duurzame energieprojecten. Ter ondersteuning heeft ESNH al een aantal projectleiders op ZZP-basis geformeerd in een platform, actief op diverse terreinen en specialisaties.

In de tientallen RES zon-zoekgebieden moeten nog vele zonneparken verrijzen en ESNH helpt om dat coöperatief, gedragen en natuurinclusief te doen. Energiegemeenschappen hebben behoefte aan meer specialistisch en deskundig opgeleide projectleiders zon op land. Daarom start ESNH, mede mogelijk gemaakt door de provincie, met een cursus coöperatief projectleider zon op land.

Programma

De cursus begint op donderdag 8 februari (11:00 – 15:00 u) en vindt wekelijks plaats op donderdagen in 14 dagdelen, onderwezen door een coöperatieve organisatie die al eerder coöperatieve projectleiders zon op land heeft opgeleid.

De cursus begint met een basiscursus zonne-energie en een basiscursus projectontwikkeling. De dagdelen daarna gaan over onder meer gronden, beleidskaders, omgevingsvergunningen, netaansluiting, planmatige en financiële participatie, landschap en natuur, financiering (incl. business cases) en energiemarkt.

In de cursus worden ook coöperatieve zonnedaken en solar car ports behandeld. Informatie over de exacte cursuslocatie(s) in Noord-Holland volgt. Op minimaal 3 van de dagdelen zal de cursus online worden gegeven.

Stage en leer-werktraject

Het is nadrukkelijk de bedoeling van Energie Samen Noord-Holland om cursisten op een bepaald moment te koppelen met de praktijk via een stage of leer-werktraject. Daarvoor moeten wel geschikte projecten gevonden worden.

De cursus zelf kost niks, naast eigen reiskosten en eten/drinken. We vragen de cursist er wel iets tegenover te stellen, namelijk inzet om (idealiter) alle cursusdagdelen aanwezig te zijn, én de opgeleide projectleider zal zich (de eerste tijd) moeten verplichten exclusief voor ESNH te werken als het gaat om projectleiderwerk voor zonneparken.

We spreken de kandidaat cursist graag even (telefonisch) van te voren, als een intake gesprek. Daarnaast vragen we de cursist om een CV en korte motivatie.

Meer informatie beschikbaar bij Manuel den Hollander manuel.den.hollander@energiesamennoordholland.nl
06 81 64 44 05


Aanmelden

Gebruik het onderstaande formulier om je aan te melden de cursus Coöperatief Projectleider Zon op Land.