wind turbines on green grass field under blue sky during daytime

25 mei: online kennissessie ‘Wind en gezondheid’

Om onze RES-ambities te halen is energieopwekking door zon èn wind op land noodzakelijk. Maar welke invloed hebben windmolens op de gezondheid? Provincie Noord-Holland organiseert op 25 mei om 15:00 een online kennissessie.

Slagschaduw en geluid worden als hinderlijk ervaren door omwonenden. Wat is hierover bekend? Welke onderzoeken zijn gedaan? Hoe wordt gezondheid in de vergunningverlening meegenomen? De kennissessie wordt online via Teams gehouden op donderdagmiddag 25 mei van 15:00 tot 16:30 uur. 

Voorlopig programma

 • Aftrap door Ruud Butter, beleidsadviseur wind provincie Noord-Holland, over landelijke normen en hoe provincie gezondheid een plek geeft in de vergunningverlening wind. 
   
 • Actuele kennis delen door:
  –    Oskar Breugelmans van GGD Amsterdam 
  –    Spreker, nog niet bevestigd  – invloed laag tonaal geluid
  –    Rik Harmsen van NWEA 
   
 • Verdieping aan de hand van casus 
  We gaan met elkaar in gesprek over gezondheid bij vergunningverlening. Windpark Noorder IJplas is het eerste project waar vergunning voor aangevraagd is. Hierbij gaan we in op: 

  – gezondheidseffectscreening (GES): hoe gaat Omgevingsdienst NZKG namens de provincie Noord-Holland hiermee om?

  – Participatie: gemeente Amsterdam licht de rol van de inwoners toe en hoe er gebruik is gemaakt van een expertgroep.  

  – Amsterdam Wind, initiatiefnemer Noorder IJplas, licht toe hoe zij gezondheid onderzocht hebben in hun MER-traject.

Geïnteresseerd? Aanmelden kan hier.