aerial photography of grass field with blue solar panels

ESNH biedt gemeenten ondersteuning Coöperatief Zon op Land-projecten

Kan uw gemeente ondersteuning gebruiken bij het uitvoeren van een Coöperatief Zon op Land-project in samenwerking met de lokale/ regionale energiecoöperatie? 

Hoe heeft uw gemeente de RES doelstellingen over een aantal jaar ingevuld? Kunnen die met alleen ‘zon op dak’ behaald worden? Hoe werkt uw gemeente hierin samen met bewoners of met de plaatselijke energiecoöperatie? Als dit soort vragen uw gemeente bezighouden, dan kan ESNH uw gemeente helpen in deze zoektocht. 

RES-doelstellingen

Het behalen van de RES-doelstellingen is geen sinecure. Het vraagt om blijvende aandacht, om dapper doorbouwen aan projecten, die voortvloeien uit vastgelegde doelstellingen. Met een lokaal coöperatief gedragen Zon op Land-project kunnen we uw gemeente helpen weer een stap in die richting te zetten. ESNH kan een eerste inventarisatie/QuickScan maken voor een Coöperatief Zon op Land-project.

Hoe werkt het?  

De bestaande energiecoöperaties in Noord-Holland zijn op de hoogte van ons aanbod om te ondersteunen bij een Coöperatief Zon op Land-project. Als uw gemeente van dit aanbod gebruik wil maken, Stuur dan een mail aan sabine.leijgraaf@energiesamennoordholland.nl of bel 06 53 999 765. 

Meer weten? Kijk voor meer informatie op de speciale pagina.