Terugblik Warmteconferentie Warmenhuizen

Op een buitengewoon milde donderdag in februari kwamen er meer dan 80 mensen van naar het dorpshuis in Warmenhuizen om over tijdens de eerste Warmteconferentie over warmte te praten. Guus Wattel en Sjon Wagenaar hadden velen enthousiast weten te maken om vanuit heel Noord-Holland, van het Gooi tot de Noordkop, naar het ‘hoge noorden’ af te reizen. Veel van de aanwezigen zijn verbonden aan een coöperatief warmte-initiatief.

In het ochtendprogramma werden maar liefst twaalf Noord-Hollandse warmteinitiatieven kort voorgesteld. In het middagprogramma zouden zij vervolgens ruim de tijd krijgen om te vertellen over hun project.

Sprekers

Twee sprekers kwamen voor de lunchpauze aan zet voor een inleidend verhaal. Jurgen van der Heijden, goed ingewijd in de warmtewereld, ging in op juridische en wettelijke aspecten van de warmtetransitie en warmtenetten. Siward Zomer, directeur van Energie Samen, wees vooral op de kracht van de coöperatieve beweging, en benadrukte de sociale component ervan.

Verdieping

Na de lunchpauze verdeelden de aanwezigen zich over zes ruimtes waar de initiatieven hun project uitlegden en was er ruim de tijd voor vragen en discussie. Er was veel diversiteit: aan bod kwamen de inzet van waterstof, gebruikmaking van restwarmte in combinatie met zeer lage temperatuur, de kansen voor een lokaal stroomnet met gelijkstroom, de mogelijkheden met aquathermie, en zonnewarmte.

De bijeenkomst werd afgesloten met vragen over hoe we het dorp Warmenhuizen qua warmte zouden moeten organiseren. Was daar na deze dag wellicht een eenduidig beeld over gevormd? Nee dus. De inzichten liepen behoorlijk uiteen. Verwijzend naar het klimaatakkoord: kennelijk leiden er vooralsnog vele wegen naar Parijs.

Op donderdag 14 maart volgt een digitale vervolgbijeenkomst waarbij wordt teruggekeken op de conferentie en wordt er gesproken over hoe verder met de warmtetransitie in Noord-Holland. Wil je daar als initiatief bij aanhaken, neem dan contact met Guus Wattel over Sjon Wagenaar.