people sitting on chair in front of table

Save the date: 15 februari 2024 ‘Conferentie Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland’

Het gaat gebeuren! Zet voor donderdag 15 februari de Conferentie ‘Duurzame Warmte Samen in Noord-Holland’ in je agenda. Een bijeenkomst die ESNH organiseert voor alle energiegemeenschappen in Noord-Holland, die bezig zijn met fossielvrije warmte (en koeling) of daarmee aan de slag willen.

Ervaring en kennis uitwisselen

Hóe we aardgasvrij al onze woningen gaan verwarmen en koelen is een groot vraagstuk. Her en der zijn burgerinitiatieven en energiecoöperaties hier al wel mee bezig, ook in Noord-Holland (bijvoorbeeld in Enkhuizen, Muiderberg, Amsterdam en Haarlem). Maar vele zijn ook nog zoekende. De conferentie is bedoeld om ervaringen en kennis uit te wisselen en elkaar daarmee te inspireren en vooruit te helpen. Waaruit bestaat onze aanpak? Hoe betrekken we bewoners? En hoe werken we samen met overheden en marktpartijen?

Buurtwarmtenetwerk

Het programma staat onder auspiciën van het buurtwarmtenetwerk van Energie Samen Noord-Holland. De organisatie is in handen van Sjon Wagenaar en Guus Wattel. Bij hen kun je terecht met vragen en suggesties voor het programma en om je alvast aan te melden.

De conferentie zal worden gehouden op donderdag 15 februari 2024 in Warmenhuizen en duurt van 11:00 tot 17:30 uur. Aan de invulling van het programma wordt de komende maanden gewerkt.