Geslaagd bezoek aan Warmtenet Muiderberg

Donderdag 30 maart jl. brachten 20 leden van het buurtwarmtenetwerk van Energie Samen Noord-Holland samen met andere geïnteresseerden een bezoek aan Muiderberg. Doel was inspiratie op te doen en te leren van de ervaringen van de actieve ledengroep van energiecoöperatie Wattnu met het op poten zetten van een warmtenet in het mooie dorp Muiderberg.

En dat is gelukt! Heel boeiend om te zien hoe de initiatiefnemers erin geslaagd zijn binnen korte tijd zowel de gemeente als betrokken bewoners en uitvoerende partijen mee te krijgen in planontwikkeling én -uitvoering. Een deel van de warmteleidingen kon dankzij steun van de gemeente al de grond in, in combinatie met vervanging van een deel van het riool. 

Aquathermie

De benodigde warmte zal binnen enkele jaren d.m.v. aquathermietechniek worden gewonnen in het naastliggende IJmeer. Het woningcorporatiebestand zal ook worden verduurzaamd tot het benodigde niveau.

De bezoekers kregen een rondleiding in de wijk waarna aansluitend veel gelegenheid was om vragen te stellen en door te praten over het realiseren van een dergelijk lokaal collectief warmtenet voor ca 1200 woningen.  

Later dit jaar zullen we zeker weer een bezoek op locatie organiseren. Voor vragen en suggesties kun je terecht bij guus.wattel@energiesamennoordholland.nl.