Nieuwe ‘Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS)’ interessant voor Noord-Hollandse energie-initiatieven

In Noord-Holland zijn al verscheidene energiegemeenschappen bezig het ontwerpen en realiseren van lokale warmtenetten. De nieuwe Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) kan helpen om deze projecten ook daadwerkelijk van de grond te krijgen.

Sinds half april 2023 is er de nieuwe Warmtenetten Investeringssubsidie (WIS) van de Provincie Noord-Holland. Deze is er voor initiatiefnemers die snel kunnen starten met de aanleg van een warmtenet. En dus al ver zijn met hun plannen. De subsidie helpt u om versneld te investeren in de aanleg van warmtenetten.

Kleinverbruikersaansluitingen

De belangrijkste voorwaarde is dat een initiatief investeert in warmtenetten voor kleinverbruikersaansluitingen (kleiner dan 100kW) en blokverwarmingsaansluitingen in de bestaande bouw. Met uw warmtenet verwarmt u ruimtes in en verwarmt u tapwater voor woningen.

Deze subsidie is niet voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor utiliteit, glastuinbouw en grootverbruikersaansluitingen (100kW of groter en geen blokaansluitingen). Dit geldt ook voor een warmtenet (of onderdelen ervan) voor nieuwbouw. Deze kosten vallen niet onder de subsidie.

De exacte voorwaarden voor de subsidie zijn te vinden op de site van Provincie Noord-Holland. Voor vragen rondom de realisatie van lokale warmteprojecten kan contact worden opgenomen met Guus Wattel van Energie Samen Noord-Holland.