Team ESNH werkt aan uitbreiding

Team ESNH bestaat uit mensen die nauw betrokken zijn bij een lokaal duurzaam energie initiatief en hun kennis en ervaring als zelfstandige professional inzetten voor andere initiatieven, gemeenten en andere organisaties in Noord-Holland. Voor de uitbreiding van Team ESNH werd op 19 april een bijeenkomst georganiseerd.

Energie Samen Noord-Holland is volop aan de slag met projecten voor o.a. energiecoöperaties en en gemeenten. Om Team ESNH uit te breiden werd op 19 april een bijeenkomst georganiseerd bij de VU in Amsterdam. Zo’n 20 zelfstandige professionals – waarvan er al een aantal met projecten in Noord-Holland aan de slag is – was hierbij aanwezig.

Kansrijke projecten

De zzp’ers die deel nemen in TEAM ESNH zijn zelf betrokken bij het verwerven van projecten, de uitvoering en de organisatie van ESNH BV. Het kan hierbij gaan om projecten waarbij energiecoöperaties worden versterkt maar bijvoorbeeld ook om het realiseren van nieuwe hernieuwbare opwek binnen de RES, duurzame warmte- en mobilteitsprojecten, de aanpak van netcongestie of bijvoorbeeld het verminderen van energiearmoede.

Energie Samen Noord-Holland heeft een speciale pagina ingericht om nieuwe kansrijke projectvoorstellen in te dienen. Vanuit Provincie Noord-Holland zijn er middelen gereserveerd om te realisatie over te gaan. Waar mogelijk wordt binnen de Participatiecoalitie Noord-Holland samengewerkt met de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland als partner.

Ben je ook betrokken bij een initiatief in Noord-Holland en wil je je aansluiten bij Team ESNH? Neem dan contact met ons op en vul het formulier in.