blue solar panels on green grass field under white clouds and blue sky during daytime

Meld projecten aan voor de Lokale energiemonitor 2023

De afgelopen weken konden energie-initiatieven de actuele stand van hun activiteiten doorgeven aan een landelijke database; de lokale energiemonitor (LEM). Dit is een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland, sinds 2015.

Door jaarlijks te vorderingen van de energiecoöperaties door te geven ontstaat er landelijk een goed beeld van de vorderingen van de energietransitie van onderop. En dat is nodig, want de monitor wordt gebruikt door beleidsmakers in Den Haag, provincies, RES-regio’s, gemeenten en de media.

Veel Noord-Hollandse initiatieven

Tot nog toe hebben meer dan 50 energie-initiatieven uit Noord Holland de monitor ingevuld, een geweldige respons, maar wat ook betekent dat er van tientallen initiatieven geen actuele stand in de monitor komt te staan. Hierbij de oproep: vul alsnog de monitor in op https://nl.surveymonkey.com/r/NSND2L2

Ook bewonersinitiatieven zonder rechtsvorm zijn zeer welkom om de vragenlijst in te vullen. Ken je initiatieven in jouw gemeente? Stuur dit bericht dan door!

De Lokale Energie Monitor 2023 wordt gepresenteerd tijdens HIER opgewekt op 19 maart 2024.