Aanbevelingen haalbaarheidsonderzoek (collectieve) solar carports

In de periode juli 2023 tot half maart 2024 is door Energie Samen Noord-Holland op verzoek van Heiloo Energie en Cohesie een oriënterend coöperatief onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om binnen de gemeente Heiloo een of meerdere grotere parkeerterreinen te benutten voor het creëren van solar carports, liefst met minimaal 50% coöperatief lokaal eigendom.

Er werd gekeken naar scope, eigendomssituaties, technieken, inpassing, participatie, beleid, vergunningen, financieringsmethodieken, samenwerkingen, opslag, laadpalen en bedrijfsmatige haalbaarheid. Uit een voorselectie is een viertal parkeerterreinen overgebleven. Via nader onderzoek en een trechteringsmethode is een van de terreinen uiteindelijk geselecteerd voor diepgaander onderzoek. Voor dit terrein is een indicatieve businesscase opgesteld op basis van opgevraagde kennis, aangevraagde offertes en kennis uit andere projecten.

Gevolgtrekkingen en aanbevelingen

Uit het brede, coöperatieve onderzoek kunnen enkele gevolgtrekkingen en aanbevelingen gehaald worden, die van nut kunnen zijn voor mogelijk verdere stappen in Heiloo, én bij het zoeken naar meer kansen voor solar carports in heel Noord-Holland.

Download hier de aanbevelingen