Actienetwerk 15% GasTerug – MRA

Een belangrijke ontwikkeling voor ons als energiecoöperaties in 2022 was natuurlijk de prijsstijging van energie en de vele gevolgen daarvan. Een van die gevolgen is dat het bedrijfsleven beduidend gemotiveerder is geworden om ook tot energiebesparing te komen, wat natuurlijk ook veroorzaakt wordt door de dreigende netwerk-overbelasting.

Naast de RES die zich op opwek richt, en de energie-armoedebestrijding, is er vanuit de MRA (MetropoolRegio Amsterdam) een nieuw netwerk ontstaan waar we als energiecoöperaties gebruik van kunnen maken, namelijk vanuit de MRA de verduurzaming van het bedrijfsleven, zie https://mraduurzaam.nl/energie/. Binnen dit netwerk is begin 2022 een actienetwerk opgericht om nog in 2022 tot 15% gasgebruikreductie te komen, een doel dat is gehaald (ook gecorrigeerd voor weers- en seizoensinvloeden), zie ook onderstaande infographic.

Rol energiecoöperaties

Binnen dit actienetwerk werden o.a. Pauline Westendorp (oa 02025) en Aernoud Olde (Energie Samen Noord Holland) uitgenodigd om te vertellen over de activiteiten van de energiecooperaties en verbindingen te leggen tussen enerzijds het verduurzamen van bedrijven en het versnellen van het terugbrengen van het gasverbruik in de regio en anderzijds de energie-initiatieven.

Inmiddels zijn veel energiecooperaties succesvol met het volleggen van bedrijfsdaken met zonnepanelen, het aanjagen van energiebesparing dmv oa energiecoaches en collectieve inkoopacties voor particulieren en natuurlijk de vele collectieve warmte-initiatieven. Begin januari mocht ESNH aan het netwerk kort uitleggen wat onze plannen zijn met Local4Local, maar ook wat het belang is dat overheden net alleen activiteiten van energie-initiatieven ondersteunen maar het ook mogelijk maken om een organisatie op te bouwen.

Voor wie meer wil weten over de verduurzamingspoot van de MRA of het actienetwerk 15%gasterug, dat ondanks dat het resultaat gehaald lijkt te zijn ook in 2023 doorgaat, een verslag van de laatste bijeenkomst staat op https://www.metropoolregioamsterdam.nl/fors-minder-aardgas-verbruikt-in-mra-actienetwerk-15-gasterug-haalt-doelstelling-voor-2022/