‘In Noord-Holland zijn bijna 100 energiegemeenschappen met samen zo'n 20.000 leden’

Deze energiegemeenschappen maken Noord-Holland nog mooier

Energiegemeenschappen - energiecoöperaties en initiatieven - zijn overal in Noord-Holland een zeer geschikt ‘middel’ gebleken om energiedoelen te helpen realiseren. Deze organisaties – ván, voor en door lokale bewoners en bedrijven – werken aan brede bewustwording en draagvlak en voeren allerlei projecten in de energietransitie uit.

Via deze kaart kunt u kijken welke bij u in de buurt actief zijn.

De impact van energiegemeenschappen in Noord-Holland

collectieve warmteprojecten in voorbreiding
+
energiecoach gesprekken
collectieve grote zonnedaken waarvan 75 in voorbereiding
+
elektrische deelauto-projecten waarvan meerdere in voorbereiding
collectieve grondgebonden zonneparken waarvan 10 in voorbereiding
+
collectieve inkoopacties
collectieve windmolenprojecten waarvan 4 in voorbereiding
+
leden bij ca. 100 initiatieven

Werkgebieden

Energiegemeenschappen werken en denken altijd vanuit het bewonersperspectief. Om het bewonersperspectief heen identificeren we vier domeinen van de energietransitie: Energiebewustzijn, Energiebesparing, Energieopwekking en Warmtetransitie. Deze vier pijlers kunnen verbonden worden aan nationale, provinciale en lokale programma’s vanuit de overheid.

Werkgebieden

Ook aan de slag?

Wij staan klaar om in jouw gemeente de energietransitie te versnellen. Wil je weten hoe we jou kunnen helpen of heb je een vraag? Bel of mail ons.