black bicycle parked beside a wall full of poster

ESNH komt langs bij energiecoöperaties

Energie Samen Noord-Holland als belangenbehartiger van energiecoöperaties en bestaat nog niet heel lang. De waarde van deze organisatie, met een positie tussen lokale en regionale leden enerzijds en Energie Samen landelijk anderzijds, lijkt in potentie zeer hoog.

Ondersteunende rol

Tegelijk merken we dat het nog wat zoeken is naar hoe de nieuwe organisatie de leden het beste kan bijstaan. Nu lijkt een goed moment om die vraag centraal te stellen, om met elkaar hierover van gedachten te wisselen. Heel concreet: de mensen die actief zijn voor ESNH gaan graag met jou en/of collega’s van je energiecoöperatie in gesprek. Aan de koffietafel, of via een videocall of de telefoon.

Manuel den Hollander organiseert deze gesprekken en wordt zo nodig bijgestaan door Johan Wempe, Anne-Marie Poorthuis, Ted Zwietering, Vera van Vuuren, André van der Leij, Gertjan van Keulen, Art den Boer, Noortje van Kleef, Guus Wattel, Aernoud Olde of een van de andere ESNH-ers. We komen niet met lege handen en alleen maar vragen. ESNH heeft al wel een stel ‘tools’ en ideeën die ter ondersteuning van leden kunnen dienen. We noemen er een paar. ESNH kan:

  • de weg wijzen naar andere coöperaties die het wiel al hebben uitgevonden en bereid zijn die kennis te delen
  • met budget van de provincie jouw energiecoöperatie helpen verbreden in de energietransitie (bijvoorbeeld energiecoaches helpen opleiden als je die nog niet hebt, of een project elektrische deelauto’s helpen opzetten);
  • projectgeld voor je regelen en je desgewenst helpen met het project (subsidie burgercollectieven van de provincie, 27 oktober deadline);
  • je helpen met een haalbaarheidsonderzoek voor (collectieve) solar car ports.

De organisatie van ESNH zal na deze ‘ronde langs de velden’ de resultaten ook op een rij zetten, om de komende maanden en jaren beter in te kunnen spelen op wat er leeft bij de leden.

Dus: heel graag komen we je dit en meer toelichten en bespreken we persoonlijk hoe ESNH voor jouw organisatie nog nuttiger kan zijn.

Maak een afspraak

Hap toe! Mail naar: manuel.den.hollander@energiesamennoordholland.nl of per/app naar 06-81644405.