Hernieuwbare opwek langs snelwegen in Noord-Holland: samen met onze energiegemeenschappen

Energie Samen Noord-Holland wil een stevige rol voor onze energiegemeenschappen in de realisatie van hernieuwbare opwek langs snelwegen in onze provincie; de zogeheten Energieroute Noord-Holland.

Het liefst hebben we binnenkort samen met de energiegemeenschappen langs de snelwegen in Noord-Holland een concept over samenwerking op papier.

Mogelijkheden tot opwek langs snelwegen

Al jullie energiegemeenschappen liggen langs de snelwegen die door Rijkswaterstaat (RWS) zijn aangemerkt voor de zogenoemde ‘Energieroute Noord-Holland. Dit project van RWS samen met onder meer het Rijksvastgoedbedrijf (RvB), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO), gemeenten en provincie loopt al enige tijd. Er zijn lokaal ateliers gehouden over landschappelijke inpassing.  

Als jullie vertegenwoordiger en koepel merkten wij ondertussen niet dat de energiegemeenschappen ook echt een rol kregen bij het project, meer dan voor een avondje input leveren over inpassing. Terwijl: als hier daadwerkelijk zonneparkprojecten uitkomen, dan moet dat toch ook per project tot minimaal 50% lokaal eigendom kunnen leiden, zoals ook in het Klimaatakkoord aangegeven? Waarbij jullie als energiegemeenschappen een hoofdrol moeten hebben? 

Hoe wordt dat dan georganiseerd? Komt het aanbestedingstraject zoals het rijk voor ogen heeft eigenlijk wel overeen met wat energiegemeenschappen willen en kunnen? Zijn al de ‘postzegeltjes’ met zonneweides langs de snelwegen wel tot iets rendabels voor de omgeving te brengen? 

Locaties voor hernieuwbare opwek langs snelwegen in Noord-Holland.

Meer zeggenschap energiegemeenschappen

ESNH besloot zich namens de Noord-Hollandse energiegemeenschappen te bemoeien met het project. De inzet is: zo snel mogelijk maximale zeggenschap voor de energiegemeenschappen. Dus juist niet dat we pas aan het einde van de rit mogen ‘streven naar 50% lokaal eigendom’. Nee, we willen ook zeker kunnen meepraten over procesparticipatie, over hoe er straks ontwikkeld gaat worden, en wie daar dan aan het roer zit. En wat als we 100% lokaal eigendom willen en kunnen organiseren, is daar dan ruimte voor? 

Onze positie verbeteren 

De koninklijke weg is wat ons betreft dat wij jullie als energiegemeenschappen zo snel mogelijk in een sterke positie laten komen bij deze Energieroute. En dat de route naar het einddoel gezien wordt als gezamenlijk project, waarbij wij samen als gelijkwaardige partners aan tafel zitten met de andere ‘beslissers’. Zo ver is het nog niet, de werkelijkheid is (uiteraard) weerbarstig. Met onze inzet ‘doorkruisen’ we de opzet richting gangbare marktaanbesteding die het rijk tot op heden voor ogen heeft. Maar we gaan ervoor. En we vinden ook langzamerhand meer begrip bij de kernpartijen voor de positie van energiegemeenschappen. 

Ook meedenken en vooral meedoen? Neem dan contact met ons op.

Groet,

Manuel den Hollander
manuel.den.hollander@energiesamennoordholland.nl
Energie Samen Noord-Holland