‘Energie Samen Noord-Holland deelt kennis en organiseert bijeenkomsten om de ontwikkeling van coöperatieve energieprojecten te versnellen’

Dinsdagavond 15 november van 19.30 tot 21.00

Online kennissessie: slimme energiesystemen

De stijgende vraag naar elektriciteit en het groeiende gebruik van zelf opgewekte zonne- en windenergie, vragen steeds meer van het elektriciteitsnet. Hoe kunnen we als energiecoöperaties deze energie beter verdelen en zelf beheren?

Door op wijkniveau slim aan te sturen kan er een lokale energie-economie ontstaan, waarin buren energie met elkaar delen. Wijken worden zo duurzamer, zelfvoorzienend en worden hier ook financieel beter van.

In deze online kenissessie gaan experts in op de ontwikkelingen en kansen voor lokale initiatieven.

White and Orange Gasoline Nozzle

Programma online kennissessie

 • 19.15 - 19.30 | Binnenkomst

 • 19.30 - 19.40 | Welkom en introductie door Johan Wempe

 • 19.40 - 20.20 | De virtuele energiecentrale door Astrid van Sprang

  Een zogeheten community-based Virtual Power Plant (cVVP) of 'virtuele energiecentrale' kan zich constant en snel aanpassen aan de beschikbare elektriciteit, en kan het ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld zoveel mogelijk duurzaam (coöperatief) opgewekte elektriciteit gebruikt. Zo kun je als coöperatie er ook voor kiezen je elektriciteit tegen een zo gunstig mogelijke prijs te kopen of verkopen. Een virtuele energiecentrale helpt je duurzamer, flexibeler en minder afhankelijk van een energieleverancier te zijn.

  Astrid van Sprang begeleidde vanuit Qirion de realisatie van de virtuele energiecentrale in Loenen waar huishoudens zelf vraag en aanbod van energie op elkaar afstemmen.

 • 20.20 - 21.00 | Coöperatieve energieopslag en energie-uitwisseling door Job Swens

  De energietransitie wordt geremd door een ongelijkheid van opwek van duurzame energie en de vraag. Daarnaast is er ook een toenemend tekort aan transportcapaciteit. Energiecoöperaties kunnen dit probleem voor een deel oplossen door te 'verslimmen'.

  Job Swens behandelt welke mogelijkheden er zijn om met behulp van een virtuele energiecentrale binnen de Energiewet gezamenlijke energie op te wekken, te delen, op te slaan en te verhandelen.

 • 21.00 | Napraten en afsluiting

Over de sprekers

Astrid van Sprang

Astrid van Sprang

Energieconsultant bij Qirion bij Allliander

Astrid van Sprang is werkzaam bij Qirion dat zich bezigghoudt met ontwerpen, bouwen en onderhouden van het energienet van vandaag en morgen. Vanuit Qirion begeleidde ze ondermeer de realisatie van een zogeheten community-based Virtual Power Plant (cVVP) in Loenen.

Job Swens

Job Swens

Consultant / directeur Zonnebank Rotterdam Fund

Job Swens heeft een achtergrond als natuurkundig em is gespecialiseerd in de juridische, technische en fiscale aspecten van hernieuwbare energie en energie efficiency. Hij heeft zicht op de kansen voor energiecoöperaties bij het creëren van coöperatieve opslag en ontwikkelingen rondom de energiewet, de EU-wetgeving en de mogelijkheden van energiegemeenschappen.

JohanWempe

Johan Wempe

Energie Samen-Noord Holland / Zonnecoöperatie West-Friesland

Johan Wempe is hoogleraar bedrijfsethiek aan de Vrije Universiteit Amsterdam / VU en bestuurslid van Energie Samen Noord-Holland. Daarnaast is hij actief als vice-voorzitter van Zonnecoöperatie West-Friesland.

Aanmelden voor de online kennissessie

Via het onderstaande formulier meldt u zich kosteloos aan voor de bijeenkomst. Na aanmelding ontvangt u binnen enkele minuten via de e-mail een link om op 15 november vanaf 19:15 via Zoom deel te kunnen nemen aan de kennissessie.

We kijken uit naar uw komst!

Wij werken samen met