Lokale Energie Monitor beschikbaar

Op 30 maart is tijdens het Evenement Hier Opgewekt de nieuwe Lokale Energie Monitor gepubliceerd. Een jaarlijkse rapportage en analyse van de ontwikkelingen van de burgerenergie-initiatieven in Nederland. De LEM gaat niet alleen over opwek, maar ook over de organisaties, over warmte, besparing en innovatie.

Gegevens controleren

De LEM geeft een goed beeld van de ontwikkelingen bij de Nederlandse energie-coöperaties en wordt door velen geraadpleegd om initiatieven te vinden. Het is dus raadzaam om te controleren hoe jullie energiecoöperatie in de LEM vermeld wordt. Eventuele fouten of nieuwe ontwikkelingen kunnen doorgegeven worden aan Energie Samen Noord Holland. Dit kan via een email aan aernoud.olde@energiesamennoordholland.nl. Dan zorgen wij ervoor  dat de juiste gegevens terecht komen bij de database beheerders.

Gezien de veelheid aan ontwikkelingen en het belang van een goed beeld op de ontwikkelingen, is het sowieso verstandig om nieuwe initiatieven binnen uw cooperatie tijdig te communiceren met de buitenwereld. Ook Energie Samen Noord Holland wordt hier graag van op de hoogte gehouden.