Netwerk Buurtwarmte ESNH – 30 maart 2023 bezoek aan Warmtenet Muiderberg i.o.  

Het buurtwarmte-netwerk van Energie Samen Noord-Holland komt zes keer per jaar bij elkaar, waarvan vier keer online en twee keer per jaar ook in levende lijve. Dat combineren we dan als het even kan met een bezoek aan een warmte-initiatief.

Donderdag 30 maart aanstaande zijn we welkom bij het Coöperatief Warmtenet Muiderberg, een initiatief van Energiecoöperatie Gooise Meren WattNu. Zij gaan ons bijpraten over de voortgang rond dit warmtenet voor dorp, dat gevoed gaat worden met warmte uit het IJmeer.

Niet alleen over de techniek, maar ook over participatie, samenwerking met de gemeente en last but not least de financiering (De PAW subsidie werd wel aangevraagd maar niet toegekend) kunnen de mensen in Muiderberg veel vertellen!

Uitleg en wandeling

We verzamelen om 19.00 op locatie in Muiderberg. Eerst krijgen we een korte uitleg over het project, daarna volgt een wandeling door het dorp en we keren terug naar locatie waar dan tot 20.30 gelegenheid is voor verdere vragen en discussie. Hierna hebben we nog een uur voor andere issues die van belang zijn voor het buurtwarmte-netwerk. 

Bij het buurtwarmte-netwerk zijn momenteel warmte-initiatieven uit de regio’s Westfriesland, Alkmaar, Kennemerland, Amsterdam en de Gooi en Vechtstreek aangehaakt. Ons doel is om ervaringen uit te wisselen, van elkaar wijzer te worden en elkaar te inspireren voor het vinden van een antwoord op de vraag hoe we zo goed mogelijk aan de warmte-transitie (‘van het gas af’) kunnen bijdragen. We streven ernaar dat uit elke regio in Noord-Holland initiatieven zich aansluiten en op termijn ook in alle Noord-Hollandse gemeenten warmte-initiatieven ontstaan.

Je kunt je aanmelden voor het bezoek aan het warmtenet in Muiderberg 30 maart en/of voor deelname aan het buurtwarmte-netwerk bij de trekker van het netwerk Guus Wattel (guus.wattel@energiesamennoordholland.nl).