PAW-subsidie toegekend aan Spaargas Haarlem en Buurtwarmte Enkhuizen

Het gaat erg goed met Buurtwarmte Noord Holland. Guus Wattel is vorige maand begonnen als nieuwe trekker van deze ESNH-werkgroep, en naast een te verwelkomen nieuw lid mochten we meteen 2 leden feliciteren met de toewijzing van een PAW-subsidie in de 3e ronde van deze regeling. Overigens is iedere cooperatie met warmte-aspiraties welkom bij onze maandelijkse kennisuitwisselingen. Meer info guus.wattel@energiesamennoordholland.nl.

Voor Spaargas in Haarlem en Buurtwarmte Enkhuizen betekent dit dat de projecten volle kracht vooruit kunnen. Helaas betekent dit ook dat de aanvragen van Muiderberg en Ankeveen niet gehonoreerd zijn.

Innovatief

Het project in Enkhuizen gaat om de Gommerwijk West waar een zeer-lage temperatuur warmtenet aangelegd gaat worden met als bron de restwarmte van een tuinbouwbedrijf. Het beheer van dit warmtenet zal in handen komen te liggen van de lokale energiecoöperatie. De winst vloeit terug in de buurt.

Spaargas gaat gerealiseerd worden in het Ramplaankwartier in Haarlem met een stapsgewijze innovatieve aanpak met zonthermie en woningisolatie. Een systeem van zonnecollectoren en PVT-panelen met kleine wijknetten, naar een lokaal warmtenet met warmte-koude opslag buffer. Een interessante techniek voor vooroorlogse wijken en hoogbouw met platte daken.

Meer op https://energiesamen.nu/nieuws/2270/zonnewarmtenet-voor-ramplaankwartier-haarlem