Provinciale Statenverkiezingen 2023 ook belangrijk voor lokale initiatieven

Op woensdag 15 maart kunt u stem uitbrengen voor de Provinciale Statenverkiezingen. Belangrijke thema’s zijn natuur, stikstof en klimaat. En de statenleden die gekozen worden bepalen voor de komende vier jaar welke koers er gevaren wordt en waar het geld naartoe gaat. Daastnaast wordt tegelijkertijd bepaald welk beleid de waterschappen gaan voeren als het bijvoorbeeld om het grondwaterpeil gaat. En ook dat heeft effect op het klimaat in onze provincie.

Energie Samen Noord-Holland roept dan ook iedereen op te gaan stemmen. Weet u nog niet waarop of wilt u eerst onderzoeken wat uw eigen standpunt is inzake de verschillende thema’s, verdiep u dan in de partijprogramma’s of doe een stemwijzer. Voor de Provinciale Staten van Noord-Holland kunt u terecht bij MijnStem of Kieskompas. Voor de Waterschapsverkiezingen kunt u kijken bij MijnStem.