RES-monitor & voortgangsreportage

Van de ambitie om in 2030 3,6 TWh aan duurzame energie op te wekken, heeft de energieregio Noord-Holland Noord zo’n 2,2 TWh gerealiseerd. Sinds de vaststelling van de RES 1.0 is er een stijging te zien van 13% in bestaande en geplande opwekking en pijplijn.

Tot nu toe wekt de regio de meeste duurzame energie op met windturbines op land. Het is de bedoeling om de doelstellingen vooral met zonne-energie verder in te vullen. Dat betekent meer zonneparken en zonnepanelen op daken. Door verbeterde techniek leveren zonnepanelen meer rendement op dan een aantal jaren geleden. Dat blijkt uit de eerste RES-monitor van Noord-Holland Noord.

Voortgangsreportage

Op dit moment wordt gewerkt aan de eerste voortgangsreportage. Deze moet laten zien of we op koerst liggen voor 2030, wat de status is van de uitvoering, of er bijsturing nodig is en wanneer een herijking van de RES noodzakelijk is. Zodra de definitieve versie van deze reportage is afgerond, zal deze worden gedeeld met de initiatieven en coöperaties in NH.