Voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES)

De Noord-Hollandse Energieregio publiceerde onlangs de voortgangsrapportage van de Regionale Energiestrategie (RES) van zowel Noord-Holland Noord als Noord-Holland Zuid. Deze laat zien dat in beide RES-regio’s groei is in duurzame opwekking van zonne- en windenergie.

In de Voortgangsrapportage wordt de conclusie getrokken dat de aankomende jaren in het teken moeten staan van continueren en versnellen van de uitvoering. Daarnaast worden voorbereidingen gestart voor een eventuele herijking van de RES.

Elk jaar geven de gemeenten, waterschappen en provincie in een Voortgangsrapportage aan hoe ver ze zijn met de uitvoering van de RES. Zij werken samen om hun ambitie, die in 2021 in de RES 1.0 is vastgelegd, voor 2030 te realiseren. Noord-Holland Noord heeft de ambitie 3,6 terawattuur (TWh) duurzame zonne- en windenergie op land op te wekken. Noord-Holland Zuid heeft deze ambitie op 2,7 TWh gezet.

De voorgangsreportage kan hier worden gedownload. Meer over de voorgangsreportage is hier te vinden.