macbook pro displaying group of people

Webinars, bijeenkomsten en inspiratiesessies

Er zijn diverse agenda’s waar kennis gedeeld wordt; vanuit de provincie wordt dit fors gestimuleerd; https://energieregionh.nl/agenda. Daarnaast natuurlijk onze eigen landelijke agenda; https://energiesamen.nu/evenementen

UITGELICHT

Op donderdag 7 juli is er van 12 tot 13 uur een online provincie/RES-bijeenkomst over

De haalbaarheid van Solar Carports

Solar Carports hebben de potentie om een substantiële bijdrage te leveren aan de energietransitie. De gemeenten van Westfriesland hebben afgesproken om een stappenplan te ontwikkelen voor het realiseren van Solar Carports en zijn gestart met het in kaart brengen van de meest interessante locaties voor het realiseren van Solar Carports. Daarbij is gebruik gemaakt van de tool Park the Sun. Over businesscases, koppelkansen en een onderzoek naar welke randvoorwaarden nodig zijn om een Solar Carport rendabel te kunnen realiseren

Gezondheidseffecten Wind

Gemeente Amsterdam heeft naar aanleiding van de discussie in de stad over locaties voor windturbines een reflectiefase ingelast. Twee expertgroepen hebben advies gegeven over de te hanteren normen voor gezondheid en natuur bij de plaatsing van windturbines. Momenteel wordt er gewerkt in een plan MER traject aan nieuwe landelijke normen. Tot die tijd kunnen windparken vergund worden mits er een goede locatie specifieke afweging wordt gemaakt; de provincie is daarbij het bevoegd gezag tussen 5-100 MW .

Aansluitend gaat Yolande Koot kort in op de actualiteiten rondom gezondheidseffectscreening in de MER/vergunningverlening van windparken.

Aanmelden kan via Jade Oudejans van het Servicepunt Duurzame Energie; jade.oudejans@servicepuntde.nl