‘Energie Samen Noord-Holland wil dat burgerinitiatieven een belangrijke rol spelen bij de versnelling van de energietransitie in gemeenten.’

Donderdagavond 23 maart van 19.30 tot 21.30

Actie-/strategiesessie: minimaal 50% lokaal eigendom

Bij het benaderen van de gemeenten naar aanleiding van de 'Voortgangsrapportage RES' bleek dat er weliswaar veel maar ook onvoldoende gebeurt om de duurzame energiedoelstellingen te realiseren.

Gemeenten vinden het lastig om van projectontwikkelaars te vragen om participatie te organiseren en lokaal eigenaarschap te eisen. Maar ook coöperaties hebben twijfels of ze het lokaal eigenaarschap aankunnen.

Tijdens deze bijeenkomst onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn van de coöperatieve beweging om de “minimaal 50% lokaal eigendom”- ambitie te realiseren en wat er nodig is om dit ook aan te kunnen.

team, group, people

Agenda

 • 19.15 - 19.30 | Binnenkomst

 • 19.30 - 19.40 | Opening: doel van de bijeenkomst door Johan Wempe

 • 19.40 - 20.20 | Korte presentaties van twee goede voorbeelden

  We staan open voor suggesties, neem contact met ons op.

 • 20.20 - 20:45 | Inventarisatie van knelpunten

  Knelpunten, zowel aan de kant van de gemeente als aan de kant van de coöperaties

 • 20:45 - 21.00 | Vervolgstappen

  Hoe nu verder: wat kunnen we aan (dankzij samenwerking) en hoe brengen we dit over het voetlicht bij gemeenten en de provincie (m.b.t. wind).

 • 21:00 - 21.15 | Korte bespreking van het visiedocument voor ESNH

  Dit document krijgen aanwezigen vooraf aan de bijeenkomst toegestuurd.

 • 21.15 | Napraten en afsluiting

Aanmelden voor actie-/strategiesessie: minimaal 50% lokaal eigendom

Via het onderstaande formulier meldt u zich kosteloos aan voor de bijeenkomst. Let op: deze bijeenkomst is alleen voor energiecoöperaties en burgerinitiatieven.

Een dag voor de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met een link om op 23 maart  vanaf 19:15 via Zoom deel te kunnen nemen aan de online sessie. U ontvangt dan ook het visiedocument dat tijdens de bijeenkomst zal worden besproken.

We kijken uit naar uw komst!

Wij werken samen met